Το πρόγραμμα Kostis-Griechisch πρέπει πρώτα να αποσυμπιεστεί (extrahieren) και να αντιγραφεί σε ένα τομέα(Partition)

Αν το πρόγραμμα εγκατασταθεί σε Computer χωρίς ελληνικό Windows,για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ελληνικά, πρέπει το αρχείο Mgptwn_

να αντιγραφεί στο φάκελο Fonts (C:\Windows\Fonts). Χωρίς το αρχείο Mgptwn μπορούμε να κάνουμε μόνο μερική χρήση του προγράμματος.

 

Kostis/Griechisch herunterladen, extrahieren  und auf eine Partition kopieren.

Datei Mgptwn  im Ordner Fonts (C:/Windows/Fonts) kopiere.